Om Koncernen

ÖVERSIKT


  • Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) (“Emittenten”) har emitterat en säkerställd obligation om 400 miljoner kronor.
  • Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) ägs indirekt till 60 % av Slättö VII AB (“Slättö VII”) och indirekt till 40 % av Fastpartner AB (publ) (“Fastpartner”).
  • Emittenten avser uppföra ca 1,500 lägenheter på fastigheterna. 600 lägenheter har avyttrats till en institutionell köpare genom en forward funding-affär.

SÄKERHET


  • Obligationen är säkerställd med första prioritet över aktiekapitalet i Emittenten, med pant i två bankkonton, varav ett konto där räntebetalningar motsvarande sex månaders ränta deponerats och ett konto där vissa medel från vissa avyttringar ska deponeras i enlighet med Obligationsvillkoren, samt vissa nedströmslån från Emittenten till dess dotterbolag.
  • Emittentens räntebetalningar under Obligationerna är garanterade till 40 % av Compactor Fastigheter AB och till 60 % av Slättö VII AB.

DOKUMENTATION