Styrelse


Sven-Olof Johansson
Styrelseordförande

Sven-Olof Johansson har varit aktiv i fastighetsbranschen i över 30 år och är VD samt majoritetsägare i det noterade fastighetsbolaget Fastpartner.

Valda förtroendeuppdrag:

  • Styrelseordförande i Compactor Fastigheter AB
  • Styrelseledamot i Fastpartner AB, SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans AB

Johan Karlsson
Styrelseledamot

Johan Karlsson är grundare till Slättö Förvaltning och har en bred erfarenhet inom investeringsverksamhet, affärsutveckling och fastighetsutveckling.

Valda förtroendeuppdrag:

  • Styrelseordförande i Brofund Group AB
  • Styrelseledamot i Neptunia Invest AB och Eklund Stockholm New York AB

Georg Ehrnrooth
Styrelseledamot

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i eQ Abp och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A., Fennogens Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som eQ Group Abp och Caverion Abp. Georg är också styrelseledamot i Sampo plc, Paavo Nurmi Foundation, Anders Wall Foundation samt ordförande i Louise and Göran Ehrnrooth Foundation.

Georg Ehrnrooth är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog.

Valda förtroendeuppdrag:

  • Styrelseordförande i eQ Oyj, OE Capital AB och Louise & Göran Ehrnrooth Foundation
  • Styrelseledamot i Sampo plc, Norvestia Oyj, Forcit Oyj, Paavo Nurmi Foundation och Anders Wall Foundation